Når dit private netværk ikke er nok

De fleste problemer er lettere at bære, hvis de deles med andre, oftest venner og familie. Men nogle gange står mennesker i en situation, hvor det private netværk ikke er nok. Som psykolog kan jeg hjælpe med at finde årsagen til dine problemer, og i fællesskab kan vi finde nye veje, som kan bringe dig videre i forhold til din situation.

Jeg tilpasser min behandling efter dine behov

Nogle kommer til mig med klart afgrænsede problemer, mens andre kommer med en mere diffus oplevelse af f.eks. at være usikker eller forkert.

Den første gang du er her, vil jeg typisk være fokuseret på at prøve forstå, hvem du er, og hvilke problematikker du står med. Første session vil også give dig mulighed for at mærke om mødet med mig føles trygt, hvilket er vigtigt for at få et tillidsfuldt samarbejde. Det er meget forskelligt hvor lang tid et samtaleforløb strækker sig over, da behandling bliver tilpasset efter den enkeltes unikke behov og problemområder.

Selv om terapien tilpasses den enkelte, vil behandlingen næsten altid indeholde elementer af symptomreduktion, indsigt og refleksion over sammenhængen mellem på den ene side dine ønsker og værdier, og på den anden side det liv, du lever. Ofte vil vi aftale hjemmeopgaver imellem sessionerne.

Depression – Eksempel på et forløb

Så hvis du f.eks. henvender dig på grund af en depression så vil vi typisk starte med at jeg forsøger at få et overblik over hvem du er, hvilke problemstillinger, du står med, og dine problemers historie. Vi vil relativt hurtigt i forløbet fokusere på at få reduceret symptomerne på depression, men som forløbet skrider frem vil vi også begynde at se på, hvorfor du tænker og gør som du gør.

Vi vil også se på, om det liv du lever er i overensstemmelse med det liv, du ønsker at leve og magter at leve. Som forløbet skrider frem vil vi typisk begynde at have længere imellem sessionerne, og mod slutningen vi vil rette fokus på hvordan du kan fastholde dit udbytte af terapien og forebygge tilbagefald.